Akademia Marynarki Wojennej

7-8.11.2019 r.
AMW, Gdynia

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zapraszają do wzięcia udziału w IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH pt. ŁAD MIĘDZYNARODOWY IN STATU NASCENDI. MULTIDYSCYPLINARNA PERSPEKTYWA. Konwencja odbędzie się w Gdyni w dniach 7-8 listopada 2019 r.

Więcej informacji - zobacz. 

 

15-16.11.2018
AMW, Gdynia

Intencja konferencji naukowej pt. Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje. Edukacja – polityka – etyka zrodziła się jako wyraz potrzeby pogłębionej, interdyscyplinarnie zorientowanej dyskusji nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jej realizacją w sferze polityki, a także jej przemianami, których w intensywny sposób społeczeństwa Zachodu doświadczają na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególne miejsce w tych analizach przypisujemy obszarom: edukacji – jako źródłu wychowania obywatela i kultywowania obywatelskości, politycznej i społecznej praxis – jako przestrzeni aktualizacji potencjału obywatelskości w warunkach demokratycznej sfery publicznej, a także etyce – dostarczającej aksjologicznych fundamentów dla rozwoju i realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

05.04.2018
Campus Comillas Cantoblanco - Universidad Pontificia Comillas

W dniu 05.04.2018 r. odbyło się współorganizowane przez WNHiS AMW międzynarodowe seminarium naukowe w Humanities and Social Sciences Comillas Pontifical University (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Comillas). Nosiło ono tytuł „Spain and Poland. Common future as a UE and NATO” (Hiszpania i Polska. Wspólna przyszłość w UE i NATO).

21-22.06.2018
AMW, Gdynia

Konferencja „Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku” jest organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych AMW jako zwieńczenie projektu „Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny”. Organizatorzy chcieliby podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać cenne wskazówki z innych ośrodków kształcących w tym obszarze.

Konferencja wpisuje się w obchody 10-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, stąd spotkania w gronie wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy będzie dla nas szczególnym wydarzeniem.


The conference "21st century challenges to the education in the area of international relations" is organised by Institute of International Relations Polish Naval Academy as summarise of the 3-years project “Enhancing quality of Master in International Relations programme – practical profile. Organizers will be glad about sharing their experience and hearing guides from other institutions.

The conference is part of the celebrations of the 10th anniversary of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Polish Naval Academy.