O nas

wnhis

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej (WNHiS AMW) jest jednym z czterech wydziałów uczelni. Utworzony został w roku 2008, prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz na studiach podyplomowych na kierunkach: stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych i pedagogika. W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty: Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Studiów Edukacyjnych oraz Katedra Historii Wojskowości.

WNHiS AMW prowadzi działalność naukową w następujących obszarach:

  • dzieje kultury materialnej i duchowej Pomorza;
  • historia wojskowości oraz kształcenie i wychowanie wojskowe;
  • kształcenie dla potrzeb rynku pracy oraz edukacja międzykulturowa wobec procesów globalizacyjnych;
  • współczesne problemy politologiczne;
  • filozoficzne aspekty procesów kulturowo-cywilizacyjnych, tożsamość a stereotypy.

Oficjalna strona internetowa WNHiS AMW – zobacz

Oficjalny profil na portalu Facebook – zobacz

Oficjalny profil na portalu Instagram – zobacz